linkedin logo
Nederlands | English

asset management

 

 

PMC maakt uw Total Cost of Ownership (TCO)
beter inzichtelijk en beter te beheren

Asset Management wordt vaak op verschillende manieren gedefinieerd, mede afhankelijk en bepaald door de uitvoerende industrie. PMC zorgt dat het asset (kapitaalintensief gebruiksgoed) gedurende de levenscyclus optimaal presteert voor datgene (product of dienst) waarvoor deze ontworpen is. Dit in optima-forma qua kosten en met acceptabele risico’s voor de organisatie.

 

Het beheer van de fysieke activa (o.a. het onderhoud, inspectie en vernieuwing) speelt een belangrijke rol in het bepalen van de operationele prestaties en de winstgevendheid van de industrie. De activa opereren als onderdeel van hun core-business. Dat geldt voor de totale levenscyclus:

  • het ontwerp
  • de bouw
  • het gebruik
  • de afbraak

 

Asset Management is de kunst en wetenschap van het maken van de juiste beslissingen en het optimaliseren van de daarbij behorende processen. Een gemeenschappelijke doelstelling is om gedurende de totale levenscyclus, de kosten van de activa zoveel mogelijk te beperken. Ook kunnen andere kritische factoren – zoals risico of business continuïteit – objectief worden beschouwd in deze besluitvorming.

Deze nieuwe professionele discipline behandelt het optimale beheer van de fysieke activa en hun levenscyclus. Het is een cross-disciplinaire samenwerking om het beste netto, duurzame value-for-money te bereiken in de selectie, ontwerp/acquisitie, exploitatie, onderhoud en vernieuwing/verwijdering van de fysieke infrastructuur en apparatuur.piramide
Doel van Asset Management en het gekoppelde proces is om op ieder moment in de betreffende life-cycle in te kunnen grijpen om het proces te verbeteren en te managen. Dit is toepasbaar voor alle bedrijven – van kleine bedrijven tot en met grote multinationals.

De werkwijze wordt gedefinieerd door het plan van aanpak:

  • Opmaken van een Asset Management Systeem om optimaal en duurzaam fysieke activa te beheren gedurende hun levenscyclus of een lange periode;
  • Het implementeren, onderhouden en verbeteren van een Asset Management Systeem;
  • Behouden en onderhouden van de conformiteit tussen het opgegeven Asset Management beleid en de strategie;
  • Aantonen van naleving aan anderen;
  • Eventuele certificatie/registratie van het Asset Management Systeem door een externe organisatie;
  • Zelfbeschikking en eigen verklaring volgens bijvoorbeeld PAS-55.piramide

Verbeteringen volgens het
Six Sigma model

Six Sigma is één van de krachtigste verbetermethoden voor organisaties die procesmatig werken. Problemen die wel gezien worden, maar waarvan de oorzaak niet bekend is, kunnen met het Six Sigma model worden aangepakt. Vijf stappen worden daarin gedefinieerd:

six sigma model

1. Nulmeting uitvoeren
2. Six Sigma structuur opzetten
3. Opleiden medewerkers en management
4. Uitvoering verbeterprojecten
5. Borging in het kwaliteitssysteem

Contact

Poldermans Management Consultancy
Tooroplaan 10
6006 PL Weert
T 0495 525 364
E-mail info@poldermansmc.nl

think ahead. act ahead.

© Poldermans Management Consultancy

linkedin logo